Topic outline

 • Ознайомлення з торговельним підприємством. Організація охорони праці на підприємстві.

  Інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві, їх документальне оформлення. Ознайомлення з документацією протипожежної безпеки, планами евакуації підприємства.

  Ознайомлення з видами діяльності, структурою та характеристикою торговельного підприємства.

  Ознайомлення з технікою, устаткуванням, новітніми технологіями, асортиментом продукції, що реалізує підприємство. Ознайомлення з правилами роботи, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками продавця непродовольчих товарів; видами матеріальної відповідальності на підприємстві, обов’язками, пов’язаними зі збереженням матеріальних цінностей.

  Ознайомлення з організацією робочих місць підприємств торгівлі – баз практики.


  • Самостійна робота продавця непродовольчих товарів 3-го розряду.

   Самостійне виконання робіт на робочому місці продавця непродовольчих товарів 3-го розряду у відділах торговельного підприємства відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики. Дотриманням технічних вимог безпеки праці, використання новітніх технологій, устаткування, сучасних методів праці.

    

   Примітка

   Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням спеціалізації та умов праці торговельних підприємств, затверджується в установленому порядку та погоджується з торговельним підприємством.

    

   Кваліфікаційна пробна робота

   Приклади робіт

   1.     Підготуйте робоче місце продавця відділу до роботи.

   2.     Підготуйте товари відділу до продажу.

   3.     Виконайте викладку товарів відповідно до вимог підприємства.

   4.     Розмістіть товар у відділі та забезпечте його зберігання.

   5.     Перевірте якість товарів за результатами зовнішнього огляду.

   6.     Перевірте справність виробничого інвентарю та інст рументів.

   7.     Підготуйте товар до інвентаризації.

   8.     Підрахуйте гроші (виручку) та здайте їх у порядку, встановленому на підприємстві.

   9.     Отримайте і розмістіть пакувальний матеріал у відділі.

   Розшифруйте маркування на споживчій і транспортній тарі.