Topic outline

 • Економічні системи господарювання. Підприємництво як форма діяльності в ринкових умовах.

  Поняття про системи господарювання. Сутність ринку та його структура. Класифікація ринків. Інфраструктура ринку непродовольчих товарів. Поняття про ціну, попит, пропозицію. Гроші та їх види. Поняття про підприємництво. Види підприємств.


  • Заробітна плата робітників на підприємствах торгівлі.

   Сутність заробітної плати, її види. Поняття про тарифну сітку, надбавки і доплати. Мінімальна заробітна плата, її значення. Матеріальне стимулювання праці персоналу підприємств торгівлі.

   • Податкова система України.

    Поняття про податкову систему і податкові елементи. Прямі і непрямі податки у торгівлі.